Gene Marks ON TV.

FOX BUSINESS, October 8, 2019.

MORE OF GENE’s TV SEGMENTS.

FOX NEWS, September 2, 2019.

FOX BUSINESS AM, August 20, 2019

FOX BUSINESS AM, August 20, 2019

FOX NEWS, July 5, 2019.

FOX NEWS, July 4, 2019

FOX NEWS, May 27, 2019.

FOX NEWS, April 13, 2019

FOX BUSINESS, February 12, 2019

69 News, January 30, 2019

FOX NEWS, January 1, 2019

FOX NEWS, December 31, 2018

MSNBC, December 30, 2018

MSNBC, December 28, 2018

Fox News, December 27, 2018

Fox News, December 25, 2018

69 News, December 20, 2018